Onderzoek legionella in Nederland

De Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM doet onderzoek naar legionella in Nederlandse hotels. Het gaat om een steekproef onder honderd grotere accommodaties verspreid over het land.

Het onderzoek moet duidelijk maken of hoteleigenaren maatregelen hebben genomen om een besmetting te voorkomen. In de hotels worden watermonsters genomen en wordt het leidingnet geïnspecteerd. In leidingwater mogen per liter niet meer dan vijftig bacteriën zitten. Legionella kan bij de mens de dodelijke veteranenziekte veroorzaken.

Vorig jaar onderzocht de inspectie al campings en sauna's. Eén van de vijftig gecontroleerde campings bleek besmet. Van de 75 gecontroleerde sauna's waren er 13 besmet. Volgens een woordvoerster van de inspectie zijn ,,onmiddellijk maatregelen getroffen''.

Sinds oktober vorig jaar is de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie in Leidingwater van kracht. Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, campings en zwembaden, zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen. Uiterlijk 15 oktober dit jaar moeten de hoteleigenaren de risicoanalyses klaar hebben en dienen beheersmaatregelen te zijn uitgevoerd.

Bij de risicoanalyse wordt bekeken of het leidingwatersysteem de bacteriën gelegenheid biedt zich te vermeerderen. Een gunstige groeiomstandigheid is een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius en een langdurige stilstand van het water.

Het onderzoek onder de hotels is vorige week begonnen. De hoteleigenaren is vooraf medegedeeld dat hun accommodaties onderzocht worden. Als blijkt dat het leidingwatersysteem besmet is, zal de inspectie afspraken maken over de te nemen maatregelen. In overleg met de GGD wordt tevens nagegaan of er gezondheidsrisico's zijn (geweest) en worden gasten geïnformeerd.

Legionella is gevaarlijk als de bacterie via kleine waterdruppeltjes wordt ingeademd en in de longen terechtkomt.