Minder containeroverslag

Het aantal containers dat via de Rotterdamse haven wordt overgeslagen is in het afgelopen halfjaar met ruim drie procent gedaald. Toch is de totale goederenoverslag via Rotterdam met 2,3 procent gestegen naar 161,8 miljoen ton.

De dalende trend die vorig jaar in Europa's grootste containerhaven is ingezet, kreeg met de overslag van 3,1 miljoen TEU (1 TEU staat gelijk aan één container van 20 voet) in de eerste zes maanden van dit jaar een vervolg. Roterdam wijt de teruggang voor een deel aan het weglekken van containerlading naar andere havens. Zo besloot Rotterdamse grootste klant Maersk/Sealand vorig jaar al een aanzienlijk pakket over te hevelen naar Bremerhaven, van waaruit Maersk de Oostzeelanden en Rusland beter kan bedienen.

Maar het weglekken van handel is volgens het gemeentelijk havenbedrijf Rottertdam (GHR) geen ongewoon verschijnsel. Ook in de grootste containerhavens in de wereld als Singapore en Hongkong staan de containerstromen onder druk doordat in de regio nieuwe containerhavens ,,als paddestoelen uit de grond rijzen.''

Wel zijn er in Roterdam het afgelopen jaar problemen geweest door een staking bij het grootste containeroverslagbedrijf ECT, waardoor schepen zijn uitgeweken naar andere havens. Tevens speelt wat betreft de containeroverslag in Rotterdam volgens het GHR het tempo waarin de nieuwe terminal van Deense rederij Maersk/Sealand zijn optimale capaciteit bereikt, een belangrijke rol. Ook staat de containerafhandeling in Rotterdam onder druk door de bouw van de nieuwe Ceres-terminal in Amsterdam.