Medische fouten 2

Het interview met inspecteur-generaal J. Kingma, levert enkele vragen op. Ten eerste: Er wordt gesproken over medische complicaties, over onnodig sterven van patiënten en over medische fouten. Wil men medische fouten opsporen en trachten te voorkomen, dan zou het goed zijn indien men eerst tot een consensus komt wat men hieronder verstaat.

Ten tweede: Kingma is voorstander van de oprichting van een nieuw overheidsinstituut ter verbetering van de patiëntenveiligheid. Dit zou onder leiding komen te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zijn voorstel is zeer waarschijnlijk gebaseerd op het initiatief van de American Medical Association, die een onafhankelijk National Patient Safety Foundation in het leven heeft geroepen. Deze stichting organiseert congressen en bekostigt onderzoek op dit gebied. In analogie hiermee lijkt het mij zinvol dat de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst) het initiatief neemt tot het oprichten van zo een onafhankelijke organisatie ter bevordering van de patiëntenveiligheid. Hierin zou de overheid wel deelnemen, maar het geheel zou door de KNMG gefinancieerd worden. Ik denk dat de Nederlandse patiënten een dergelijk gebaar van de KNMG zeker op prijs zouden stellen.

    • D.O.E. Gebhardt Oegstgeest