Gaat KPN het voorbeeld van Eircom volgen?

Wat is er voor nodig om de divisie voor vaste telefoonverbindingen van een groot Europees telecomconcern te kopen? De biedingsstrijd om het Ierse Eircom kan een paar aanwijzingen opleveren. In de eerste plaats moet de prijs goed zijn. Het hoogste bod op Eircom tot nu toe, dat waarschijnlijk zal slagen, waardeert het bedrijf op 6 maal de winst vóór rente en belastingen van dit jaar. In de tweede plaats moeten de financiën van de bieder op orde zijn. Overheden zijn gevoelig als het om de verkoop van voormalige gereguleerde monopolies gaat. Het helpt als de koper niet afhankelijk is van junk bonds (laaggekwalificeerde, hoogrentende waardepapieren). Een serieus bod bestaat voor een aanzienlijk deel, misschien een derde van het totaal, uit aandelenkapitaal, en de schulden moeten hooggekwalificeerd en laagrentend zijn.

Als Eircom een betrouwbaar kompas is, zijn twee onlangs bekendgemaakte biedingsbedragen voor het netwerk van vaste telefoonverbindingen van British Telecom wellicht aan de lage kant. Harde uitspraken zijn riskant, want de details van de uitgebrachte biedingen zijn wazig en het is lastig om er achter te komen hoe de diverse onderdelen uit het rijk van British Telecom gesneden zouden worden. Toch is de 8 miljard pond, die is geboden voor de lokale koperdraadnetwerken van British Telecom, slechts 4,7 maal de winst vóór rente en belastingen die een analist aan ze toekent. En de 18 miljard pond, die naar verluidt geboden is voor de hele infrastructuur van vaste lijnverbindingen, is slechts 4,3 maal de winst vóór rente en belastingen die door de betreffende divisie van het concern is gerapporteerd.

Om op het niveau van Eircom uit te komen, moeten deze bedragen met nog ongeveer een derde omhoog. Dat betekent 10 miljard pond voor de lokale netwerken of 25 miljard pond voor de hele vaste infrastructuur. Een dergelijke verhoging is niet onmogelijk. Het eerste bod op Eircom lag rond de 1 euro per aandeel en het laatste staat op 1,37 per aandeel. De verhoging is ook noodzakelijk om de zaak voor British Telecom financieel aantrekkelijk te maken. Tenslotte beweren sommige analisten dat British Telecom overgewaardeerd wordt in vergelijking met de som van zijn samenstellende delen, ook al menen zij dat het netwerk voor vaste telefoonverbindingen ongeveer 23 miljard pond waard is.

In de huidige omstandigheden is British Telecom waarschijnlijk niet de 'volgende Eircom'. Die twijfelachtige eer zal een bedrijf toevallen dat er slechter aan toe is - een bedrijf dat over minder alternatieven beschikt. Het Nederlandse KPN is de meest voor de hand liggende kandidaat, als het niet snel met Belgacom fuseert.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly