Criminaliteit Amsterdam zal toenemen

De criminaliteit in Amsterdam zal de komende jaren om demografische en geografische redenen toenemen. ,,Alles wijst in die richting'', zei korpschef Jelle Kuiper vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag 2000 van de Amsterdamse politie.

Anders dan in de suburbane gebieden van Nederland vergrijst Amsterdam niet, maar neemt het aandeel jongeren er toe. Bovendien voltrekt zich een sluipende segregatie tussen rijke en arme wijken. In de binnenstad en Zuid plus aanpalende buurten vestigen zich de rijkere bewoners. De tuinsteden aan de rand worden in toenemende mate bevolkt door armere Amsterdammers. Deze spreiding heeft veelal een etnische basis.

De sluimerende scheiding tussen blank en niet-blank uit zich in het discobezoek. Hoewel de meerderheid van de Amsterdamse jeugd inmiddels `allochtoon' is, voldoet volgens het jaarverslag slechts 4,5 procent van de discobezoekers aan dat criterium. De politie sluit niet uit dat dit te maken heeft met het toelatingsbeleid van de uitgaansgelegenheden.

Met name jonge mannen die nog geen maatschappelijke positie hebben, maken zich statistisch gezien vaker schuldig aan `dagelijkse' criminaliteit dan ouderen. Vorig jaar zijn de tekenen van deze ontwikkeling al enigszins duidelijk geworden. Delicten als straatroof, inbraak en overvallen namen toe. Het aantal aangiftes voor straatroof steeg met 10 procent, de andere twee misdrijven vertoonden een geringere groei. Inbraak nam vooral in de zomermaanden toe. Dat kan erop wijzen dat de politie in deze periode andere prioriteiten stelde, zoals het Europees kampioenschap voetbal.

,,De grote vraag is: kunnen we het tij nog keren'', aldus korpschef Kuiper vanmorgen. Hij hoopt op preventie, waarbij niet alleen de politie een rol zou moeten spelen maar ook het openbaar bestuur en maatschappelijke zorginstellingen. De politie zelf is enige jaren geleden al begonnen met een campagne om normwafwijkend gedrag (door rood licht fietsen, wildplassen, agenten uitschelden) te bestraffen. In 2000 werden er dagelijks meer dan 1.130 bekeuringen uitgedeeld. De bevolking begint het optreden te aanvaarden, aldus Kuiper.

De zware criminaliteit stabiliseerde vorig jaar. Het aantal afrekeningen (zeven) lag later dan in 1999 (negen). Ook het aantal moorden was geringer.