Ben slecht

In NRC Handelsblad van 12 juli geeft drs. P.S.M. de Leede van telefonieprovider Ben hoog op over het succes van zijn bedrijf. Hij noemt daarbij indrukwekkende cijfers: ruim een miljoen klanten, 165 miljoen belminuten per maand, 13,5 miljoen sms-berichten. Verder roemt hij de eigen `effectieve marketingcommunicatie'.

Wat hij onbesproken laat, is de kwaliteit van Bens netwerk. Die is beneden de maat. In mijn eigen woning in een grote groeikern is mijn Ben-telefoon alleen op zolder normaal bruikbaar. Bij familie in dorpen nabij Gorinchem en Rotterdam is de `dekking' zelfs op zolder niet voldoende voor een ongestoord gesprek. In een aantal kantoorgebouwen in Hilversum is mijn gsm zo dood als een pier. Zelfs langs sommige snelwegen is de ontvangst niet in orde, zoals ik onlangs nog merkte op delen van de A15, A16 en A27.

Van andere Ben-gebruikers hoor ik soortgelijke verhalen. Abonnees van bijvoorbeeld KPN en Libertel hebben dergelijke klachten niet (zelf heb ik ook een KPN-nummer). Een abonnee van Ben is het beste bereikbaar in het buitenland, omdat hij daar gebruikmaakt van het netwerk van plaatselijke providers, die meestal hun zaakjes wél voor elkaar hebben. Verder is Ben een van de bedrijven die de invoering van de euro aangrijpen om de tarieven met 10% te verhogen door een gulden gelijk te stellen aan een halve euro.

Bens tarieven zijn laag en de marketing is inderdaad prima. Maar om te spreken van `succes' is een fatsoenlijk product nodig, en daar is nog altijd geen sprake van. Ben zou minder aandacht moeten besteden aan marketing en borstklopperij, en meer aan zijn netwerk.

    • Herbert Blankesteijn