Het nieuws van 8 augustus 2001

Roepnaam paars

Is de PvdA bezig ons cynisch om de tuin te leiden? Is in de regiekamer van haar geheime commandocentrale afgesproken dat zij met een campagne voor Nederland als immigratieland haar kwetsbaarheid jegens de VVD aangaande het asielbeleid wil zien te verhullen? Zodat althans dat laatste pijnlijke thema nog voor de Tweede-Kamerverkiezingen van volgend jaar mei enigszins wordt geneutraliseerd? Van zo'n akelig vermoeden geeft Hendrik Jan Schoo blijk in een interessant polemisch stuk in het katern Reflex van de Volkskrant van 4 augustus. Naast zijn waarde als `afleidingsmanoeuvre' biedt de leus `Nederland immigratieland' bovendien de mogelijkheid erop te wijzen dat de vergrijzing en het gebrek aan mensen op de arbeidsmarkt de komst van goed opgeleide migranten wenselijk maken voor het behoud van economische groei en de kwaliteit van de toekomstige sociale zorg. Ja, arbeidsimmigratie zou hier zelfs als een soort, `oplossing' kunnen worden gepresenteerd. Zo zou Paars na twee kabinetten ook de aandacht van de kiezer kunnen afleiden van het feit dat in het beleid sinds 1994 te weinig, en zeker te weinig houtsnijdends, aan de sanering van de sociale sector en de beperking van het nog steeds grote aantal uitkeringstrekkers is gedaan. Daardoor is de arbeidsparticipatie in Nederland onverminderd te laag en de inactiviteit te hoog gebleven, meent Schoo. En dat ligt er volgens hem vooral aan dat in de PvdA ,,het leerstuk van de verworven rechten het won van de vernieuwingswil''.