Verzekering voor snelle thuiszorg

Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea kunnen sinds twee weken een verzekering afsluiten die garandeert dat zij binnen twee dagen thuiszorg krijgen. Volgens koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland is het de eerste keer dat een zorgverzekeraar zo'n verzekering aanbiedt. Tot op heden hebben zich 40 verzekerden aangemeld voor de zogeheten `thuiszorgacuutverzekering'. Zilveren Kruis verwacht de komende twee jaar ten minste 7.000 aanmeldingen.

Thuiszorg valt onder de Algemene wet bijzondere ziektenkosten (AWBZ), waarop elke verzekerde recht heeft. Door een personeelstekort is thuiszorg doorgaans echter niet direct beschikbaar.

R. Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging, staat ambivalent tegenover de nieuwe verzekering. ,,Het is positief dat Zilveren Kruis denkt vanuit de behoefte van de patiënt, die door wachtlijsten tussen wal en schip terechtkomt. Anderzijds ondermijnt dit initiatief het solidariteitsprincipe, de basis van ons zorgstelsel. Iemand met weinig geld krijgt niet direct de noodzakelijke thuiszorg, zijn rijke buurman wel.''

Volgens een woordvoerder van Zilveren Kruis ,,biedt de aanvullende verzekering iets anders dan de AWBZ. Zodra AWBZ-thuiszorg beschikbaar is, stopt de onze.''