Steeds meer vrouwen werken

De afgelopen jaren hebben steeds meer vrouwen betaald werk gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. In de periode 1995-1999 steeg het aantal vrouwen met een baan met 435.000 vrouwen tot bijna 2,7 miljoen. Toch is dat waarschijnlijk nog te weinig om de doelstelling te halen dat in 2010 65 procent van de vrouwen jonger dan 65 jaar werkt. Dat percentage ligt nu op 51. De totale werkzame beroepsbevolking nam in die vijf jaar toe met 742.000 tot 6,8 miljoen. Economische Zaken gaat nu samen met het ministerie van Sociale Zaken kijken of bij vrouwen belemmeringen om te werken kunnen worden weggenomen.