Selectie student via sollicitatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat vanaf studiejaar 2002-2003 30 procent van de studenten aan de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen niet meer selecteren via loting, maar via sollicitaties. Volgens de universiteit bevalt `selectie aan de poort' zo goed dat het experiment wordt uitgebreid.

De universiteit heeft voor komend studiejaar 34 eerstejaarsstudenten geneeskunde (circa 12 procent) geselecteerd op `motivatie, doorzettingsvermogen en aanleg'. Deze studenten waren uitgeloot, maar mogen van de universiteit toch komen studeren. Selectie van meer dan 30 procent van het aantal eerstejaars is wettelijk niet toegestaan.

Volgens onderwijsdecaan T.Splinter hebben de uitgekozen studenten naast hun schoolloopbaan andere prestaties geleverd op het gebied van sport, muziek of theater.

Landelijk kampt de opleiding geneeskunde met een groot tekort aan studentenplaatsen. Voor de 2.140 beschikbare plaatsen hadden zich bij de Informatie Beheer Groep in mei 4.598 studenten aangemeld. Ook opleidingen als diergeneeskunde, tandheelkunde en de hbo-opleiding journalistiek hanteren een numerus fixus.

Sinds vorig jaar mogen opleidingen op universiteiten en hogescholen die een numerus fixus hebben experimenteren met de `decentrale selectie' van studenten. Maximaal 30 procent van de eerstejaarsstudenten mogen zij met zelf opgestelde criteria uitkiezen. Zo selecteert de School voor Journalistiek in Utrecht studenten nadat zij een toelatingstoets hebben gemaakt. Sommige universiteiten laten aankomende studenten essays schrijven.

Minister Hermans (Onderwijs) is, net als de meeste politieke partijen, een groot voorstander van selectie van studenten. Hij hoopt dat gemotiveerde en getalenteerde studenten die door loting buiten de boot zijn gevallen toch de studie van hun keuze kunnen volgen. In 1999 werd het systeem van loten daarom al veranderd, om tegemoet te komen aan goed presterende aankomende studenten. Wie een 8 of hoger haalt op zijn eindexamen moet altijd toegelaten worden. De Informatie Beheer Groep (IBG) verdeelt de overige plaatsen via zogeheten `gewogen loting'. Hoe hoger het cijfer, des te meer kans.

Deze maatregelen zijn onder meer een gevolg van de politieke verontwaardiging die midden jaren negentig ontstond, toen de briljante scholier Meike Vernooy (9,6 gemiddeld) driemaal werd uitgeloot voor de studie geneeskunde.