Schadeclaims na fokverbod varkens

Landbouworganisatie LTO-Nederland roept alle varkenshouders die in 1997 een fokverbod opgelegd hebben gekregen in verband met de varkenspest, op alsnog een schadeclaim in te dienen bij de overheid.

In totaal zouden de naar schatting 800 getroffen varkenshouders nog zo'n 12,4 miljoen gulden kunnen claimen bij de staat, zo verwacht LTO.

Het fokverbod, dat door toenmalig minister Van Aartsen (Landbouw, VVD) was ingesteld, is blijkens een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) onrechtmatig.

P. Goumans, de advocaat van de drie varkenshouders die de zaak aanhangig hebben gemaakt bij het CBB, gaat er zelfs van uit dat de schadevergoeding ,,enkele tonnen per bedrijf'' kan bedragen.

Van Aartsen stelde op 3 juni 1997 een fokverbod in om te voorkomen dat de varkenspest, een zeer besmettelijke dierziekte, zich verder uit zou breiden. Het verbod duurde tot 12 november 1997.

De boerenbonden spanden direct een kort geding aan tegen het fokverbod. Volgens de rechter in Den Haag bood de wet echter wel ruimte om het fokken in verband met de varkenspest aan banden te leggen. Volgens het CBB nu had Van Aartsen het fokverbod echter niet mogen instellen. De wet biedt niet de mogelijkheid om zo'n maatregel te treffen in verband met dierziektes.

Het ministerie van Landbouw kan pas aanstaande maandag op de uitspraak reageren, als minister Brinkhorst terug is van zijn vakantie in de Himalaya.