Overleg Ohrid loopt op valreep vast

Het Macedonische vredesoverleg tussen de politieke partijen van de Macedoniërs en de Albanese minderheid is gisteren, op de dag waarop het in een vredesakkoord had moeten uitmonden, onverwachts vastgelopen op nieuwe eisen van de Macedoniërs.

Algemeen werd verwacht dat de partijen het gisteren in Ohrid eens zouden worden over het door de internationale bemiddelaars James Pardew en François Léotard opgestelde `raamakkoord' – zeker gezien het ogenschijnlijke gemak waarmee men het vorige en deze week eens was geworden over de twee moeilijkste punten: de status van de Albanese taal in Macedonië en de hervorming van de politie. Gisteren hadden nog slechts enkele minder belangrijke punten moeten worden afgehandeld, de meeste van procedurele aard.

Ook de status van de formeel nog altijd illegale Albaneestalige universiteit van Tetovo moest gisteren worden besproken.

Maar premier Ljubco Georgievski voorkwam overeenstemming door namens zijn partij, de VMRO, een nieuwe eis op tafel te leggen. Hij eiste dat de ontwapening van het Albanese rebellenleger UÇK begint na de ondertekning van het raamakkoord, maar nog vóórdat het Macedonische parlement het akkoord goedkeurt. Afgesproken was eerder dat het UÇK zijn wapens bij een nog te vormen NAVO-strijdmacht inlevert parallel aan de goedkeuring van het akkoord door het parlement, omdat dit de Albanezen de garantie zou geven dat het akkoord ook daadwerkelijk van kracht wordt en wordt uitgevoerd.

De nieuwe eis van de Macedoniërs werd gisteren door James Pardew omschreven als ,,een ernstige tegenslag''. ,,Ik ben geschokt'', aldus Pardew. Hij zei teleurgesteld te zijn, omdat niemand rekening had gehouden met de mogelijkheid dat een van de twee partijen op de valreep nog nieuwe eisen op tafel zou leggen. Een andere diplomaat in Ohrid plaatste vraagtekens bij de bedoelingen van de Macedoniërs. Noch de internationale bemiddelaars, noch de Albanese politieke partijen zijn bereid in te stemmen met de nieuwe eis.

De Macedonische president Boris Trajkovski riep na het inzetten van de nieuwe impasse zijn veiligheidskabinet bijeen voor spoedberaad, maar dit leidde niet tot een doorbraak. De NAVO stuurt vandaag zijn Balkan-gezant, de Nederlander Pieter Feith, naar Ohrid in de hoop de Macedoniërs op andere gedachten te brengen.

De Macedoniërs – bij monde van premier Georgievski en parlementsvoorzitter Stojan Andov – lieten vorige week al weten niet te kunnen accepteren dat een akkoord wordt ondertekend zolang ,,de terroristen'' van het UÇK nog grote delen van Macedonië controleren.