Naipaul hekelt schrijver Forster

De Brits-Caraïbische schrijver V.S. Naipaul heeft stevig uitgehaald naar een van zijn gerenommeerde voorgangers, die in India meer oog zou hebben gehad voor de jongens dan voor het land. E.M. Forster was een homoseksueel die in India arme mensen uitbuitte, aldus Naipaul. Forsters werk, waaronder A Passage to India (1924), noemt hij `pure troep'.

Naipaul (69), van wie in september een nieuwe roman verschijnt, zegt dat in een uitvoerig gesprek met The Literary Review. Letterlijk zegt hij: `Mensen beweren zulke onzin over de drie grote godsdiensten van India. Mensen als E.M. Forster doen alsof ze poëzie van die godsdiensten maken. Het is onzin. Een schijnvertoning. Pure troep. [...] Forster had natuurlijk zijn eigen doelen in India. Hij was een homoseksueel en hij benutte zijn tijd met het uitbuiten van arme mensen. [...] Hij kende helemaal geen Indiërs, behalve aan het hof, een paar leden van de middenklasse en de tuinjongens die hij wilde verleiden.'

Ook de beroemde econoom J.M. Keynes, een goede kennis van Forster, en andere schrijvers moeten het ontgelden. Keynes, ook homoseksueel, misbruikte volgens Naipaul zijn studenten en maakte ze `te bang om er iets tegen te doen'. Verder behandelt de schrijver R.K. Narayan India volgens Naipaul zonder historisch besef `alsof het land in de lucht hangt', eindigde Charles Dickens als `een parodie op zichzelf', zijn de verhalen van Somerset Maugham `vervlogen in de koloniale wind', en is het werk van James Joyce onleesbaar `omdat hij geen belangstelling heeft voor de wereld'.

Naipauls kritische en laatdunkende uitspraken - in een gesprek dat overigens voor het grootste deel gaat over zijn wording als schrijver en oeuvre - zijn breed opgepikt in de Britse dagbladen maar van een literaire rel is geen sprake.

Zelfs de reacties uit de Engelse homo-wereld zijn lauw. Naipaul staat al jaren bekend als een zure provocateur van het progressieve establishment. Vorig jaar haalde hij het nieuws door Tony Blair `een piraat' te noemen die Groot-Brittannië met een socialistische revolutie wil omvormen tot `een cultuur van plebejers'. The Sunday Telegraph sneert nu over Naipaul dat `de incorrecte tegendraadsheid van deze oude man zo gewoon is geworden, dat hij niet langer kan kwetsen' The Independent houdt het er welwillender op dat `in een tijd van openbare geliktheid', zulke uitgesproken en lastige oude mannen als Naipaul hard nodig zijn.