MKZ-VERKLARING

Boeren hoeven pas met ingang van 8 september een MKZ-verklaring voor hun schapen en geiten te hebben. Volgens een regeling van het ministerie van Landbouw moest dit al sinds gisteren, maar het ministerie heeft nu bekendgemaakt dat de termijn wordt verlengd. De MKZ-verklaring geeft aan dat een dierenarts geen verschijnselen van mond- en klauwzeer op het bedrijf heeft aangetroffen. De verruimde termijn komt de boeren en dierenartsen goed uit, omdat het volgens hen veel tijd kost alle bedrijven te controleren.