Louisa State

In het artikel over het internaat Louisa State (NRC Handelsblad, 1 augustus) zou ik hebben gezegd dat de directeur, in de tijd dat ik daar verbleef, over ,,losse handjes'' beschikte.

Dit is pertinent onjuist. Een dergelijke opmerking of insinuatie heb ik nimmer tegen de verslaggever gebruikt. Ik heb noch het vermoeden, noch enig bewijs en geen enkele informatie van anderen dat de toenmalige directeur ooit een pupil een klap gaf of anderszins fysiek heeft bedreigd.