Bisschop Punt

Het Profiel van bisschop Punt van Haarlem gaat op een wel heel ongenuanceerde manier in op bijna louter kerk-politieke zaken, waarvan er vele inmiddels al weer zijn achterhaald (NRC Handelsblad, 6 augustus).

Niets klinkt door van de jaren dat de bisschop deken was van Heerlen en daar het sociale gezicht van de kerk bepaalde. Niets laat `de mens' achter de bisschop zien, waarover familie en vrienden uitvoerig met de redacteuren hebben gesproken. Niets over de vele positieve reacties op zijn benoeming. In plaats daarvan is er een onevenwichtig verhaal verschenen dat in vergelijking met eerdere Profielen wel erg eenzijdig en gemakkelijk in elkaar is gezet. Het hele portret ademt een sfeer van neerbuigendheid, zeker daar waar sprake is van fundamentele katholieke waarden als sacramentaliteit en traditie. Het is ronduit ergerlijk dat daarbij van de bisschop en zijn mariale instelling een soort karikatuur wordt gemaakt. Gelukkig kennen velen binnen en buiten het bisdom de bisschop op een hele andere manier, ook zij die op bepaalde momenten kritiek leveren. Daarvan getuigt ook de hartelijke gelukwens die de bisschop van de Vereniging van Pastoraal Werkenden in het bisdom Haarlem heeft ontvangen.

    • Secretaris Bisdom Haarlem
    • Eric Fennis