Besproeien coca mag in Colombia

De besproeiing van cocaplantages in het zuiden van Colombia met verdelgingsmiddelen mag toch doorgaan. Dit heeft een rechter in Bogota gisteren bepaald. Dezelfde functionaris had elf dagen geleden gelast de besproeiingen te staken, omdat hij indiaanse tegenstanders van deze praktijk de gelegenheid wilde bieden hun bewering te staven dat de gezondheid van de lokale bevolking hieronder heeft te lijden. Naar het oordeel van de rechter waren de indianen hierin echter niet geslaagd. De Colombiaanse autoriteiten hadden het sproeiverbod overigens genegeerd, naar verluidt mede om de omvangrijke Amerikaanse militaire hulp niet op het spel te zetten.