2,20371

Huur in euro's gecompenseerd

Woningcorporatie Woningbelang in Valkenswaard heeft deze maand de automatisch afgeschreven huurpenningen per abuis geïncasseerd in euro's in plaats van guldens. Bij 2.500 huurders werd daarmee meer dan 2,20 keer de normale huur afgeschreven, waardoor ,,een behoorlijke groep rood is komen te staan'', zegt directeur Möhlmann van Woningbelangen. De huurders van de sociale woningbouw-panden betalen gemiddeld 700 gulden huur per maand.

Volgens Möhlmann is de fout het gevolg van een nieuw computerprogramma. ,,Wij wilden goed voorbereid zijn op de invoering van de euro, en hadden ons computerprogramma in orde laten maken. Daarbij is het iedereen ontgaan dat het nieuwe programma ingesteld was op de euro als rekeneenheid.''

Möhlmann denkt dat hij een van de eersten is bij wie een goede voorbereiding op de euro tot problemen leidt. De huren zijn inmiddels teruggestort, en Möhlmann heeft zelfs een klein bedrag voor gedorven rente en als goedmakertje extra over laten maken aan de huurders: 5 gulden.

Voor ouderen door ouderen

De Rabobank geeft lesjes `euro' aan ouderen. Sinds 1999 zijn op bijna 1.500 bijeenkomsten 62.000 ouderen onderwezen over de nieuwe munt. Volgens de bank is het doel van de cursussen niet het winnen van nieuwe klanten. ,,We willen de informatiebehoefte van alle klantsegmenten bevredigen, ook die van ouderen'', zegt de bank. Rabobank heeft 1,5 miljoen klanten die ouder zijn dan 55. De eurovoorlichting is een initiatief van vier ouderenbonden. De bank heeft 175 vijftigplussers getraind om de voorlichting te geven. Volgens de bank werkt de aanpak `voor ouderen door ouderen' het best. ,,Senioren nemen eerder iets aan van leeftijdgenoten dan van jonge bankmedewerkers.''

De ouderenbonden zijn blij met de voorlichting. ,,Soms denken ouderen dat hun pensioen per 1 januari wordt gehalveerd. Dat is dus niet zo. Die angst kunnen we wegnemen'', meent de ANBO. De ouderenbond maakt zich wel zorgen over de te beperkte groep ouderen die door de voorlichting wordt bereikt. ,,Juist de niet-georganiseerde ouderen, die niet bij een bond of bank zijn aangesloten, hebben moeite met de komst van de euro''. De Rabobank gaat in de maanden die de ouderen resten tot de invoering van de euro nog 700 cursussen geven. Postbank en ING geven geen doelgroepspecifieke voorlichting, ABN AMRO op kleine schaal.

Nog veel werk ziekenhuizen

Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen loopt achter met de invoering van de euro. Slechts 54 procent is begonnen met het omzetten van betaalsystemen. Dat blijkt uit een eurotest onder ziekenhuizen door adviesbureau PricewaterhouseCoopers.

Volgens het bureau worden de laatste maanden van het jaar voor 8 procent van de ziekenhuizen kritiek. ,,Sommige ziekenhuizen hebben nog geen plan van aanpak. Ze weten nog niet wat de euro hen brengt'', aldus De Bruijn van Price. De ziekenhuizen onderschatten de hoeveelheid werk die bij de invoering van de euro komt kijken. Ook de afhankelijkheid van een beperkt aantal ICT-leveranciers speelt de ziekenhuizen parten. Budgetten voor de invoering van de euro kunnen per ziekenhuis oplopen tot 2 miljoen gulden.

E volgt de komende maanden de invoering van de euro bij bedrijven en overheidsinstellingen. Redactie Freek Staps. Economie@nrc.nl