Weinig vrouwen kunnen werken

Een derde van de 520.000 vrouwen die potentieel tot het arbeidsaanbod horen, kunnen of willen niet betaald werken, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Belangrijkste redenen zijn een tekort aan flexibele arbeid, waaraan vrouwen behoefte is door kinderen thuis, en ontoereikende opleiding. Het merendeel van de vrouwen die niet kunnen werken is tussen 25 en 44 jaar oud.