Stichting klaagt Singh Varma aan

De voorzitter van de Ninash Foundation, W. Wijting, heeft aangifte gedaan van oplichting, smaad en laster door het voormalig Tweede-Kamerlid Tara Singh Varma (GroenLinks).

Wijting reageert op uitlatingen van Singh Varma in de Volkskrant van zaterdag. Daarin zegt de Amsterdamse oud-politica dat zij haar financiële toezeggingen is nagekomen aan de in India gevestigde Ninash Foundation, die zich inzet voor armoedebestrijding in India. Volgens Wijting heeft Singh Varma, tijdens een bezoek aan India, 250.000 dollar toegezegd aan de stichting. Op grond van die belofte is een naaihuis voor vrouwen geopend, het naar haar genoemde Tara Vocational Centre. Volgens de stichting is het geld nooit overgemaakt en wordt het centrum nu met sluiting bedreigd.

In het interview zegt Singh Varma: ,,Het geld is niet specifiek overgemaakt via de naam Tara Singh Varma, maar onze familie is de verplichting wel nagekomen. Het geld is overgemaakt via een andere naam''. Wijting: ,,Zij heeft dit eerder ook gezegd, onder andere in de Weekkrant Suriname. Ik heb haar toen schriftelijk om opheldering gevraagd, maar de brieven kwamen terug als ongewenste post.''

Wijting verwijt de Volkskrant geen hoor en wederhoor te hebben toegepast. ,,Nu krijg ik al emails van mensen die denken dat dat geld wél is overgemaakt.'' Zo ontstaat het beeld dat de Foundation het geld zelf heeft verduisterd. Volgens de chef van het Volkskrant Magazine, Jan Tromp, staat in het interview niet `het waarheidsgehalte voorop, maar het zicht op haar werkelijkheid'.

Volgens de advocaat van Wijting, R. Speijdel uit Enschede, beschikt de Foundation over een tiental getuigen die kunnen bevestigen dat Singh Varma het gewraakte bedrag heeft toegezegd. Volgens de advocaat is die belofte ook op een video-opname vastgelegd. Bovendien is de politica, door in het Volkskrant-interview te zeggen dat het geld al is overgemaakt, zelf expliciet uitgegaan van een betalingsverplichting, aldus Speijdel.

Singh Varma verliet in juli vorig jaar de Tweede Kamer, en deed dat naar eigen zeggen omdat zij zou lijden aan een ongeneeslijke vorm van kanker. In de Volkskrant rept zij van `kanker in de buik'. Dit jaar kwamen berichten in de pers dat zij niet dodelijk ziek is, maar haar ziekte aanwendt om financiële verplichtingen te omzeilen. Ook in de TROS-uitzending Opgelicht werden deze beschuldigingen herhaald.

Naar aanleiding van deze berichten verklaarde, eind vorige maand, de advocaat van Singh Varma, R. Dhalganjansing, dat de politica kampt met een langdurig overbelast zenuwstelsel en vermoedelijk lijdt aan een post-traumatisch stress-syndroom. De advocaat zegt te beschikken over een verklaring van een Amsterdamse psychiater, die een langdurig intakegesprek met Singh Varma heeft gevoerd en haar onder behandeling heeft genomen.