Rekenkamer-president: `ESF-akkoord deugde'

De overeenkomst die toenmalig minister Melkert in 1994 met vakbonden en werkgevers sloot over besteding van geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is niet in strijd met de Europese voorschriften.

Dit heeft waarnemend president P. Zevenbergen van de Algemene Rekenkamer 14 juli in een brief (`persoonlijk') aan minister Vermeend (Sociale Zaken) geschreven. Vermeend had om de brief gevraagd nadat in de Tweede Kamer twijfel rees over conclusies in een rapport van de Rekenkamer van februari vorig jaar. Daarin staat dat de overeenkomst die Melkert sloot, en waarbij ESF-geld werd ingezet om bezuinigingen op Arbeidsvoorziening (Arbvo) te verzachten, naar Europees recht niet onrechtmatig was. In dit rapport wordt vastgesteld dat de interpretatie die Arbvo aan het akkoord heeft gegeven – met ESF-geld ,,in stand houden van het activiteitenniveau'' – wel onrechtmatig is.

De brief van Zevenbergen maakt ook duidelijk dat de Rekenkamer meent dat Arbvo in de fout is gegaan bij het uitvoeren van projecten met ESF-geld. Deze projecten zijn na de overeenkomst met Melkert geïntroduceerd om te vermijden dat Arbvo `omzetverliezen' zou leiden. Binnen Arbvo zijn deze projecten `ESF eigen organisatie' genoemd; in een interne reconstructie stelde Arbvo eerder dat dit geld ook is aangewend voor de exploitatie, wat strijdig zou zijn met de Europese regels.