Pleidooi Europees korps oproerpolitie

Duitsland en Italië pleiten voor een Europese politie-eenheid die is gespecialiseerd in rellenbestrijding. Doel is effectiever te kunnen optreden bij betogingen tijdens topontmoetingen zoals de G8 in Genua.

Het idee is afkomstig van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Otto Schily, die hierover dit weekeinde heeft gesproken met zijn Italiaanse ambtgenoot Claudio Scajola. Deze Europese oproerpolitie zou speciale training moeten krijgen. Schily vulde tijdens zijn bezoek aan Italië dit idee niet verder in. Hij zei wel dat er een Europese databank moet komen van personen die als potentieel gewelddadig worden beschouwd. Verschillende Europese politiediensten werken al samen in proefprojecten tegen illegale immigratie.

Scajola onderstreepte dat de twee landen het in grote lijnen eens zijn. ,,Het is noodzakelijk dat er meer samenwerking komt tussen de Europese landen, een andere training van de veiligheidstroepen, en misschien ook een Europese eenheid tegen rellen, die in staat is om dit soort fenomenen in samenwerking met de lokale politie aan te pakken.''

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie reageerde vanmorgen lauw op het voorstel. ,,Op korte termijn is het niet haalbaar, want er bestaat geen Europees strafrecht'', aldus P. Zanders, coördinator voor de Belgische minister Duquesne van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Europol. ,,Veel meer dan een betere coördinatie en afstemming is waarschijnlijk niet haalbaar.''

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor politiezaken, wil nog niet inhoudelijk op het voorstel reageren. ,,De minister is met vakantie, en zolang hij nog niet terug is kunnen we niet zeggen of we het voorstel omarmen dan wel afwijzen'', aldus een woordvoerder. Wel roept het voorstel vragen op. ,,Hoe zit het met de nationale structuren van de lidstaten bij het handhaven van de openbare orde?''

Op zichzelf staat de Belg Zanders overigens niet negatief tegenover het idee van een Europese politie. Een conventie van soevereine staten is wellicht wel mogelijk. Dat gaat niet ten koste van de soevereiniteit. Hij noemt Euro-2000 als voorbeeld van hoe moeizaam internationale politiesamenwerking kan verlopen. ,,Toen was al een tijdelijk internationaalrechtelijk verdrag nodig om supporters alleen maar te begeleiden in de trein naar België.'' [Vervolg POLITIEMACHT: pagina 5]

POLITIEMACHT

Nederlandse politiebond: 'raar plan'

[Vervolg van pagina 1] Zanders vindt Europol niet de instantie om de taak van een eventuele Europese politie op zich te nemen. ,,Het is geen FBI, Europol heeft geen enkele uitvoerende bevoegdheid. Dat is Europols roeping niet.''

Hans van Duijn, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), vindt het ,,een raar plan''. ,,Het is een noodgreep die getuigt van een gebrek aan visie en inzicht'', zegt Van Duyn. Volgens hem verschillen de politiekorpsen in de verschillende lidstaten teveel van elkaar om tot een zinnige samenwerking te komen, om nog maar te zwijgen van de verschillende wetten waaraan nationale korpsen zich moeten houden.

Schily keerde zich tegen de suggestie van het Italiaanse kabinet dat de wereldvoedseltop die de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in november in Rome heeft georganiseerd, beter in een Afrikaans land kan worden gehouden. ,,We moeten het niet aan de betogers overlaten om te besluiten of, hoe en waar een conferentie wordt gehouden'', zei Schily.

Rome vreest herhaling van de gewelddadige rellen op de G8 in Genua. ,,Wij hebben onze bijdrage al geleverd'', zei premier Silvio Berlusconi vrijdag. De FAO-top staat gepland van 5 tot 9 november, in Rome. Hij is bedoeld om de balans op te maken van de wereldvoedseltop vijf jaar geleden, toen als doel werd gesteld het aantal hongerlijdenden in de wereld in het jaar 2015 te hebben gehalveerd van 800 miljoen naar 400 miljoen. Er wordt een groot aantal staatshoofden en regeringsleiders verwacht.

De FAO voelt weinig voor verplaatsing van de top. Dat zou veel extra kosten met zich meebrengen, omdat de benodigde voorzieningen in de vorm van vergaderzalen, simultaanvertalers en reproduktiecapaciteit op het hoofdkwartier in Rome al voldoende aanwezig zijn, maar elders aangevuld zouden moeten worden.

    • Marc Leijendekker