Opnieuw doorbraak in overleg Macedonië

In het Macedonische vredesoverleg in Ohrid is gisteren opnieuw een belangrijke doorbraak geboekt: de partijen werden het eens over een hervorming van de politie. Het succes werd gisteravond gemeld door Javier Solana, de coördinator voor buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, die gisterochtend in Ohrid aankwam.

Vorige week werden de partijen van de Slavische en de Albanese Macedoniërs het in Ohrid al eens over de status van de Albanese taal. De hervorming van de politie was het tweede belangrijke punt van conflict tussen de twee gemeenschappen in Macedonië. Het overleg gaat vandaag verder met de behandeling van de constitutionele wijzigingen.

Details over het akkoord over de politie ontbreken nog. Maar duidelijk is dat zij gecentraliseerd blijft: het ministerie van Binnenlandse Zaken in Skopje blijft zeggenschap behouden over de politie. Verder is afgesproken dat het aantal Albanese politiemannen – nu 3 procent van het totaal – drastisch wordt uitgebreid. Volgend jaar treden vijfhonderd Albanezen tot de politie toe, in 2003 gevolgd door nog eens vijfhonderd Albanezen. Eind 2003 moet het aandeel van de Albanezen in de politiemacht op 23 procent van het totale aantal agenten liggen.

Officieel – dat wil zeggen: volgens de laatste volkstelling – maakt de Albanese minderheid 23 procent van de Macedonische bevolking uit. De Albanezen beweren zelf een derde of meer van de bevolking uit te maken; veel Albanezen hebben de twee volkstellingen van de afgelopen tien jaar geboycot.

Als (mogelijk vandaag) overeenstemming wordt bereikt over een alomvattend akkoord tussen de vier partijen die in Ohrid bijeen zijn, moet het parlement het binnen 45 dagen goedkeuren. Of dat gebeurt is onzeker, omdat Macedonische hardliners geen behandeling in het parlement willen zolang het Albanese rebellenleger UÇK niet is ontmanteld en ontwapend.

Bovendien is voor het welslagen van het akkoord instemming van het UÇK nodig. Het rebellenleger heeft er nog niet op gereageerd. Solana zei gisteren op de vraag wat er gebeurt als de rebellen het akkoord afwijzen: ,,Ze zullen ermee instemmen.'' [Vervolg MACEDONIË: pagina 5]

MACEDONIË

Albanezen krijgen hun zin niet

[Vervolg van pagina 1] Het akkoord van gisteren kan, ondanks het ontbreken van details, worden uitgelegd als een nieuwe nederlaag van de Albanezen aan de onderhandelingstafel: zij eisten tot nu toe niet alleen een ruimere toegang van Albanezen tot de politiemacht, ze eisten ook een decentralisatie van de politie. Burgemeesters zouden het recht moeten krijgen lokale politiechefs te benoemen. De Macedoniërs betoogden dat daarmee een separate politiemacht zou worden gevormd, wellicht een eerste stap op weg naar de federalisering van het land of zelfs de afscheiding van de gebieden van de Albanese minderheid. De Macedoniërs hebben wel een concessie gedaan: gemeenteraden krijgen het recht zich uit te spreken over politiechefs die door het ministerie kandidaat worden gesteld. Of de gemeenteraad daarmee een recht van veto op de benoeming van een nieuwe politiechef krijgt, is nog niet duidelijk.

Solana voerde in Ohrid ook overleg met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Anatoli Zlenko, die naar Macedonië was gereisd voor overleg met de regering. Solana deed een beroep op de minister de wapenleveranties aan Macedonië te staken.