Daderprofiel van dierenbeulen gevraagd

De Dierenbescherming heeft de Directie Recherche van het Korps Landelijke Politie Diensten, voorheen CRI, gevraagd daderprofielen op te stellen van dierenbeulen. De Dierenbescherming heeft hiertoe gesproken met `profiler' C. Schippers van de Directie Recherche. Hij is bij de FBI opgeleid om gegevens over een delict te analyseren om zo een profiel van de vermoedelijke dader op te stellen. Tot nu toe werd daderprofilering vooral toegepast bij zeden- en levensdelicten. De Dierenbescherming heeft de indruk dat dierenmishandeling zowel in omvang als ernst toeneemt. Vorig jaar kwamen een kleine 10.000 meldingen van mishandeling bij de Dierenbescherming binnen. In het Twentse Losser werden in juli nog paarden, pony's en een koe op zeer grove wijze mishandeld. Of Schippers inderdaad dieren zal gaan profileren is nog onduidelijk; hij is niet bereikbaar wegens vakantie.