Weduwen naar Europees Hof

Een groep weduwen en weduwnaars heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zij voelen zich ernstig financieel gedupeerd door de in 1996 ingevoerde Algemene nabestaandenwet (ANW). Volgens de belanghebbenden zijn tussen de 40.000 en 50.000 mensen er als gevolg van de wet maandelijks 1.000 gulden op achteruit gegaan. Het kabinet concludeerde onlangs evenwel in een evaluatie dat de ANW goed functioneert en niet aangepast hoeft te worden. De nabestaanden dienden eerder een klacht in bij de Nederlandse rechter, maar die stelde hen in het ongelijk.