Varma (3)

Elsbeth Etty stelt GroenLinks verantwoordelijk voor het drama van Tara Singh Varma, maar heeft daar nogal wat verdraaiingen en drogredenen voor nodig. Zo stelt zij ten onrechte de publicatie van de TROS als dubieus voor wegens gebrek aan medisch onderzoek. Het onderzoek van de TROS bracht echter aan het licht dat de behandelaars die door Varma desgevraagd waren genoemd, haar domweg niet kenden als patiënt. Dan kom je niet eens meer aan de uitkomsten van medisch onderzoek toe. Ook antwoorden van Varma op andere vragen bleken keer op keer niet te kloppen en er zijn dus wel degelijk meer dan `partijdige bronnen' alleen. GroenLinks laat Varma vallen, maar heeft daartoe, anders dan Etty suggereert, helemaal geen machtiging nodig van Varma aan medici om Rosenmöller te informeren. Zij kwamen gewoon op dezelfde manier en op dezelfde gronden als de TROS tot dezelfde conclusies. En als het raadsel omtrent de ernstige ziekte al blijft bestaan, dan toch niet op deze gronden. De politieke verklaring waar Etty vervolgens mee komt aanzetten, het uitbuiten van Varma in het kader van `token niggerism', is duidelijke onzin wanneer men zich rekenschap geeft van het notoire feit dat Varma voor de verkiezingen van 1998 door haar partij op een onverkiesbare plaats is gezet. Maar dat laat Etty voor het gemak geheel buiten beschouwing. Ook de andere krasse beschuldigingen van Etty aan het adres van GroenLinks houden daardoor geen stand.

Maar erger dan verdraaiingen is het volgende. Etty zegt dat zij in 1982 al duidelijk de tekenen heeft verstaan. Maar zij heeft daar niets mee gedaan, ook niet toen Varma op het punt stond om Kamerlid te worden. Een goede journaliste de waakhonden van de democratie, nietwaar? zou op zoek zijn gegaan naar verscheidene bronnen en naar bevestigingen, en als zodanig kan heus méér dienen dan alleen het schenden van medisch ambtsgeheim, zoals Etty suggereert.

    • O.L.E. Jongmans