Varma (2)

Toegegeven: het is een interessante theorie die Elsbeth Etty ontvouwt over de vraag waarom GroenLinks niet eerder argwaan heeft gehad bij de terminale ziekte van Tara Singh Varma. Maar ook niet meer dan een theorie, die Etty op veronderstellingen heeft gebaseerd. Om op grond hiervan GroenLinks van racisme te beschuldigen, zoals Etty in de laatste kolom doet, vind ik nogal ver gaan. Te meer daar Etty zich eerder in haar betoog als een heilig boontje met zeer hoogstaande journalistieke waarden voordoet, getuige de zinsneden: ,,Eerlijk gezegd zat ik met een journalistiek dilemma tussen de beroepsneiging om er over te schrijven en de ijzeren wet dat vermoedens geen grond voor publicatie mogen zijn'' en ,,Het Tros-programma [...] voldeed niet aan de journalistieke norm dat aantijgingen pas publicabel zijn als ze kunnen worden hardgemaakt.'' In één column eerst hoogstaande journalistieke normen prediken en die normen vervolgens met voeten treden: dat is nogal inconsistent.

    • J. Visscher Zwolle