Varma (1)

De column `Van de week' van Elsbeth Etty pleeg ik met genoegen te lezen. Die in Z van zaterdag 28 juli onder de titel `Token niggerism' roept bij mij de vraag op waarom Etty – anders dan aanvankelijk – nu haar beroepsneiging om over `het geval-Tara' te schrijven niet heeft onderdrukt, althans op deze manier.

Natuurlijk is de kwestie-Singh Varma publicitair relevant. Maar die behoort wel met inachtneming van journalistieke normen te worden behandeld. Brengen die normen niet mee dat Etty haar zuiver persoonlijke ervaringen met Singh Varma als bovenbuurvrouw en als gastvrouw in Suriname hier buiten houdt? Mocht Singh Varma niet verwachten dat dat in de vertrouwelijke en persoonlijke sfeer zou blijven? En het gaat toch niet om het oordeel van Etty dat haar buurvrouw en gastvrouw destijds ook al een pathologische leugenares was? Deze schoonheidsfout wordt niet goedgemaakt door de medelijdende slottirade: `Ach Tara, arme Tara'.

    • A.H. Trijbits