Stellingen

De mannelijkheid van de Nederlandse vrouw nodigt de Nederlandse man niet uit tot vleierij.

K. de Moel, Rijksuniversiteit Groningen

Een sportieve auto dient uitgerust te zijn met trappers.

B.M. de Roode, Wageningen Universiteit

Avondmensen zijn aanzienlijk intelligenter dan ochtendmensen.

M. de Rond, Universiteit van Amsterdam

Indianenverhalen zijn betrouwbaarder dan menigeen vermoedt.

A.R. Koelewijn, TU Delft

Een goede foto begint bij het vastleggen van het kader.

IJ.J. van Straalen, TU Delft

Een overtuiging, die berust op geloof, is moeilijker te veranderen dan een die berust op redenering.

M. Albricht, Wageningen Universiteit

De oorsprong van de Impressionistische schilderkunst zou kunnen liggen in de bijziendheid van een schilder.

C. Plugge, Wageningen Universiteit

Gebrek aan fatsoen wordt vaak uitgelegd als assertiviteit.

A. Ligtenbarg, Rijksuniversiteit Groningen