Schreeuw om Leven wil anti-abortusbeeld

De christelijke stichting Schreeuw om Leven wil in Utrecht een bronzen beeld plaatsen ter nagedachtenis aan alle kinderen die door abortus zijn omgekomen. Het monument, dat een vader uitbeeldt die zijn kind omarmt, is ook bedoeld als oproep om abortus af te schaffen.

Voorzitter L. Dorenbos van de pro-lifebeweging heeft het Utrechtse college van B en W in een brief gevraagd een plaats te bepalen voor het beeld. Hij wijst er op dat in Nederland tot dusver meer dan een half miljoen kinderen zijn geaborteerd. ,,Al deze kinderen krijgen geen graf'', schrijft hij.

De stichting wil het monument in Utrecht oprichten wegens de centrale ligging van de stad en omdat daar een abortuskliniek is waar ook late abortussen (tot 24 weken) plaatsvinden. Jaarlijks worden ,,zo'n 2.500 medeburgers in uw gemeente om het leven gebracht, omdat zij ongewenst zijn'', aldus Dorenbos. Volgens hem is een ongeboren baby een medemens van wie het hartje al na drie weken klopt.