Schoolstrijd (1)

In Z van 21 juli j.l. stelt Elsbeth Etty dat het tijd is voor een (nieuwe) schoolstrijd. Haar oproep is geformuleerd in fraaie volzinnen. Etty ziet als `grootste makke van het bijzonder onderwijs de oppermachtigheid van de schoolbesturen, die op zijn best worden gevormd door goedwillende amateurs zonder verstand van zaken en op zijn slechtst door halvegare godsdienstfanaten en machtswellustelingen'. Wat een onzin! Twee derde van de leerlingen op de basisscholen en middelbare scholen gaat naar het bijzonder onderwijs. Dit bijzonder onderwijs wordt voornamelijk door (bij elkaar zeker enkele tienduizenden) ouders bestuurd. Daar zullen ongetwijfeld enige goedwillende amateurs bij zitten, en misschien zelfs een enkele halvegare godsdienstfanaat en/of machtswellusteling. Maar veel zullen het er niet zijn. De kwaliteit van het bijzonder onderwijs is immers zeker zo goed als de kwaliteit van het door Etty zo toegejuichte openbaar onderwijs. Haar voorstel – allemaal terug naar die en7e openbare school – staat haaks op de huidige tendens waarin het openbaar onderwijs verbijzonderd wordt, op afstand geplaatst wordt van de gemeente en voor een belangrijk deel net als het bijzonder onderwijs door ouders bestuurd gaat worden.