Noord-Nederland krijgt 750 mln

Nederland krijgt 341,9 miljoen euro (752 miljoen gulden) aan Europese subsidies voor economische versterking van Noord-Nederland. De Europese Commissie gaf gisteren haar goedkeuring voor het regionale ontwikkelingsprogramma voor de periode 2000-2006, dat grote delen van Groningen, Friesland en Drente bestrijkt.

De subsidies komen uit de Europese structuurfondsen voor achtergebleven gebieden in de Europese Unie, niet te verwarren met het Europees Sociaal Fonds (ESF). De steun voor Noord-Nederland betreft de zogenoemde `doelstelling 2', die gaat over economische en sociale omschakeling van gebieden met structurele achterstanden. Met het programma voor Noord-Nederland is in totaal ruim 1,2 miljard euro gemoeid, waaraan de Nederlandse overheid 532 miljoen euro en de particuliere sector 363 miljoen euro bijdraagt.

Het regionale programma in Noord-Nederland behelst huisvesting voor nieuwe bedrijven, versterking van de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf, stimulering van toeristisch ondernemerschap en ontwikkeling van stedelijke kernen en de arbeidsmarkt. Dit laatste is een aanvulling op het `doelstelling-3-programma' van het ESF.

Eurocommisaris Michel Barnier (regionaal beleid) noemde het programma een ,,duidelijk voorbeeld van geslaagde samenwerking'' tussen de drie provincies en van het samengaan van het nationale en Europese regionaal beleid. In maart van dit jaar keurde de Europese Commissie al bijna 200 miljoen euro subsidie voor het programma `Stedelijke gebieden' goed voor negen Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een subsidieaanvraag van ruim 280 miljoen euro voor Zuid- en Oost-Nederland wacht nog op Brusselse goedkeuring.