`Kwade opzet kun je Melkert niet verwijten'

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal vindt dat Ad Melkert in de ESF-kwestie geen kwade opzet te verwijten valt. Maar Melkert steunen? ,,Nee.''

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal sprong deze week in de bres voor de door de ESF-affaire achtervolgde PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Een dag eerder hield vice-voorzitter Duivesteijn van de PvdA ook al een fel betoog tegen de ,,door incidenten en belangen gedreven publicaties'' over de ESF-kwestie.

Het lijkt perfect getimed, een paar sociaal-democraten die het na een week van stilte vlak na elkaar voor Melkert opnemen.

,,Hier zit geen enkele strategie achter. Ik kwam maandag terug van vakantie, ben even in de stukken gedoken en had toevallig dinsdag over een ander onderwerp een achtergrondgesprek met een journalist van Trouw. De dingen zijn soms eenvoudiger dan ze lijken.''

In 1994 kwam toenmalig minister van Sociale Zaken Melkert met de oplossing om de bezuinigingen op Arbeidsvoorziening (Arbvo) voor een belangrijk deel op te vangen met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). En daarmee, zo verklaarden diverse betrokkenen van onder meer de vakbonden, heeft Melkert zelf de problemen geïnitieerd die Nederland nu heeft met het ESF. Want het geld uit het ESF werd als `inkomsten' geboekt voor de `eigen organisatie' en niet direct gebruikt voor concrete werkgelegenheidsprojecten, zoals de Europese regels voorschrijven.

Melkert had zichzelf veel ellende kunnen besparen, vindt De Waal. ,,Had hij maar naar ons geluisterd.'' De vakbonden hadden volgens hem eind 1994 een veel beter plan om de bezuinigingen op Arbeidsvoorziening op te vangen. Namelijk het verhogen van de WW-premie van werknemers. Maar dat wilde Melkert niet en de werkgevers overigens ook niet.

Heeft de `partijenovereenkomst' van december 1994 inderdaad geleid tot de huidige problemen met ESF?

,,Op zichzelf was de overeenkomst juist. Het was ons duidelijk dat het ESF-geld, waarover binnen de FNV nooit veel discussie is geweest, bedoeld was voor werkgelegenheidsprojecten. Niet om dat geld maar in de begroting van Arbvo te dumpen. Deze oplossing was niet de beste oplossing, maar in principe acceptabel. Kwade opzet kan Melkert niet worden verweten.''

FNV-beleidsmedewerker Simon van der Pol verklaarde dat sinds het akkoord met Melkert binnen Arbvo de term `ESF eigen organisatie' is ontstaan. Zo zei hij tegen deze krant: ,,Het ESF-geld werd in het akkoord geboekt als `inkomsten' wat strikt genomen niet kan: het geld moest weer uitgegeven worden. Ik herinner me zeer levendig dat Hazenbosch (CNV-beleidsmedewerker, red) en ik tegen elkaar zeiden: dit leidt tot gedoe, dit loopt verkeerd af, hier haal je een kankergezwel mee binnen.''

Dat is toch een andere lezing over het akkoord.

,,Ik neem geen enkele afstand van Simon heeft gezegd. Hij was destijds inderdaad heel kritisch. Hij wilde er uit stappen. Maar ik geloof dat het akkoord wel juist was. Hoe het geld geboekt is, weet ik niet. En wat er daarna in de uitvoering fout is gegaan, weet ik ook niet precies. Dat zoekt de commissie-Koning nu uit. Overigens zijn wij bij de feitelijke besteding van de ESF-gelden op afstand gezet. Wij zaten met de werkgevers weliswaar in het bestuur van Arbeidsvoorziening, maar destijds kreeg juist de landelijke directie grotere bevoegdheden.''

Steunt u uw sociaal-democratische geloofsgenooot Melkert nu wel of niet?

,,Nee. Ik heb niets met Melkert te maken. Die kan wel voor zichzelf opkomen.''

    • Herman Staal