Klimaatverandering 2

Volgens Labohm en Thoenes bestaat er geen wetenschappelijke consensus over wat nu precies opwarming van de aarde veroorzaakt en kunnen modellen van wetenschappers niet precies voorspellen wat ons te wachten staat.

Ten eerste: er is wel degelijk wetenschappelijke consensus. In juli kwamen 2000 gekwalificeerde en gerenommeerde klimaatwetenschappers bijeen in Amsterdam. Zij brachten een gezamenlijke verklaring uit waarin zij duidelijk stellen dat menselijke activiteiten ons klimaat beïnvloeden en schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Ten tweede: ook als we niet alle factoren voor de volle 100 procent kennen of kunnen modelleren kan het fenomeen aardopwarming wel degelijk schade aanrichten. Onderzoek binnen ons vakgebied, de ecologie, heeft aangetoond dat de stijging in temperatuur en CO2-gehaltes in de atmosfeer nu al ingrijpende gevolgen heeft voor planten, insecten, vogels en andere organismen. Het feit dat we van een aantal factoren nog niet precies weten hoe belangrijk ze zijn, kan hoogstens leiden tot de conclusie dat meer onderzoek moet worden verricht om hun invloed vast te stellen. Het kan zeker geen grond zijn om te beweren dat het broeikaseffect en de opwarming van de aarde niet bestaan.

    • Jeff A. Harvey
    • Nicole M. van Dam