Klimaatverandering 1

Onder het motto `Opwarmingstheorie is kwestie van politieke correctheid' namen Hans Labohm en Dick Thoenes stelling in het wetenschappelijke en politieke debat rondom klimaatverandering (NRC Handelsblad, 31 juli). Of de klimaatconferentie in Bonn het Kyoto-protocol heeft uitgehold, is een kwestie van opvatting. Feit blijft dat ook de bijgestelde doelstellingen corresponderen met een aanzienlijke emissiereductie ten opzichte van ongewijzigd beleid. De huidige emissies liggen flink hoger dan ten tijde van het referentiejaar 1990. Er is veel gelegen aan de trendbreuk, die met de huidige doelstellingen overeind is gebleven.

In geen enkel wetenschappelijk vakgebied is sprake van volledige consensus. Dat is maar goed ook, omdat kennis zich langs lijnen van controverse ontwikkelt. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt vijfjaarlijks gezaghebbende overzichten samen van de volledige wetenschappelijke literatuur op het gebied van klimaatverandering. Die overzichten gaan vanzelfsprekend uitvoerig in op de wetenschappelijke controverses, zo ook op alle punten die Labohm en Thoenes naar voren brengen. Desondanks trok het IPCC in haar recente Third Assessment Report de significante menselijke invloed op het klimaat niet langer in twijfel.

IPCC rapporten komen tot stand in een open proces waar duizenden experts meekijken over de schouders van de honderden auteurs. Het is moeilijk vol te houden dat dat halve, gemanipuleerde waarheden oplevert.

    • Coördinator Klimaatbeleid Knmi
    • Dr. J. Verbeek