Kartelpolitie bij Shell

De Duitse mededingingsautoriteit wil een onderzoek beginnen naar de concurrentie op de Duitse benzinemarkt. Aanleiding voor het onderzoek is de overname door Koninklijke/Shell Groep van DEA waardoor Deutsche Shell over 2.300 pompstations beschikt, 23 procent van de markt. Deutsche Shell heeft met RWE, het grootste Duitse energiebedrijf een gezamenlijke onderneming opgericht, Shell & DEA Oil. In ruil voor een belang van vijftig procent heeft RWE zijn dochterbedrijf DEA Mineralöl daarin ondergebracht. Het Nederlands-Britse concern krijgt in 2004 een meerderheid van 51 procent. Ook de resterende 49 procent kan RWE in de toekomst aan Shell verkopen. Ook de aankoop van Veba öl door British Petroleum wil het kartelkantoor nader bestuderen.