Geschikte immigranten aantrekken

De vergrijzende bevolking en het lage geboortecijfer nopen Duitsland tot toelating van immigranten voor wie werk is en die zich soepel willen aanpassen aan de Duiste samenleving.

Dat is de kern van het voorstel dat minister Otto Schily van Binnenlandse Zaken gisteren heeft gedaan voor een nieuwe immigratiewet. Duitsland moet bij de toelating van immigranten volgens hem nadrukkelijk afstemmen op de behoefte van de arbeidsmarkt.

Schily (SPD) wees er gisteren op dat de concurrentie tussen geïndustrialiseerde landen steeds scherper wordt als het gaat om het aantrekken van beter opgeleide werknemers van elders. ,,Daarom moeten we in onze immigratiewet sterker rekening houden met onze eigen economische belangen'', aldus Schily.

In Schily's voorstel zitten enkele concessies aan de christen-democratische oppositie van CDU en CSU. Hij verwacht volgende maand een wetsvoorstel in te kunnen dienen. De regering-Schröder is er veel aan gelegen de nieuwe immigratiewet voor het eind van het jaar door het Duitse parlement te loodsen. Zij hoopt dat op die manier het politiek gevoelige thema `immigratie' buiten de verkiezingsstrijd van volgend najaar kan blijven.

Als de voorstellen van Schily wet worden dan wordt Duitsland het eerste land in Europa dat toelating van buitenlanders afhankelijk maakt van hun kansen op werk en hun bereidheid zich aan te passen aan de Duitse samenleving. Traditionele immigratielanden als de Verenigde Staten, Canada en Australië doen dat al langer.

In het voorstel van Schily wordt erkend dat Duitsland (80 miljoen inwoners, onder wie 7,3 miljoen buitenlanders) de facto een immigratieland is. Het borduurt voort op de voorstellen voor een flexibeler toelatingsbeleid die begin vorige maand werden gedaan door een speciale adviescommissie onder leiding van de CDU-politica Rita Süssmuth.

Belangrijk verschil met de commissie-Süssmuth is dat Schily zich niet wil vastleggen op het aantal immigranten dat Duitsland jaarlijks toelaat. Daarvoor is de werkloosheid in Duitsland nog steeds te hoog, zegt hij. Duitsland telt ongeveer 4 miljoen werklozen. Daarnaast klagen werkgevers in bepaalde sectoren dat er onvoldoende geschoold personeel beschikbaar komt. De commissie-Süssmuth wilde elk jaar 50.000 geschikte buitenlanders toestemming geven zich in Duitsland te vestigen. ,,We moeten niet gefixeerd raken op cijfers'', aldus Schily.

Zijn voorstel bevat ook een puntensysteem, aan de hand waarvan immigranten geselecteerd zouden kunnen worden. Van dit puntensysteem was ook al sprake in het advies-Süssmuth; immigranten krijgen punten toegekend voor hun kennis van de Duitse taal en cultuur, voor hun leeftijd (hoe jonger, hoe beter), voor het niveau van hun opleiding, en voor het hebben van kinderen. Voor hooggekwalificeerde buitenlanders zoals ingenieurs, it-specialisten en wetenschappers zou de drempel het laagst zijn. Om de integratie van nieuwkomers te bevorderen wil Schily onderwijs in de Duitse taal voor hen verplicht stellen.