Dassenwerkgroep verliest strijd om bouwterrein

Het beroep dat Stichting Dassenwerkgroep Limburg heeft ingesteld tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan van de provincie Limburg, is ongegrond verklaard door de Raad van State. In planologisch opzicht is er geen enkel beletsel meer om te bouwen, zegt de Raad. De Dassenwerkgroep vecht al jaren tegen de bouw van een groot industrieterrein in de gemeente Heerlen. In het gebied Beilen-Zuid en Avantis zouden zich korenwolven bevinden. De uitspraak van de Raad van State heeft alleen betrekking op het bestemmingsplan en zegt nog niets over het al dan niet voorkomen van de hamsters in het gebied. De procedure die hierover uitsluitsel moet verschaffen loopt nog bij de Raad van State.