BC Components

In de grafiek bij het stuk Hijgerigheid leidt tot ontslaggolf (in de krant van dinsdag 31 juli, pagina 11) staat dat BC Components 235 van de 235 mensen heeft ontslagen. Het gaat daarbij om het sluiten van een fabriek in Roermond. In totaal werken er wereldwijd 4.500 mensen bij het bedrijf.