Akkoord over Afghaanse vluchtelingen

Pakistan is bereid zijn grenzen opnieuw te openen voor vluchtelingen uit Afghanistan. Dat blijkt uit een akkoord dat afgelopen donderdag werd gesloten met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Volgens de overeenkomst, die werd ondertekend in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, zullen de UNHCR en Pakistan gezamenlijke teams formeren die onderzoek gaan doen naar de achtergrond van vluchtelingen uit het door honger en oorlogsgeweld geteisterde Afghanistan. Indien de Afghanen daadwerkelijk bescherming nodig hebben, en niet louter kunnen worden beschouwd als economische vluchteling, mogen ze tijdelijk in Pakistan blijven, zo heeft de regering in Pakistan toegezegd.

Volgens een zegsman van de UNHCR betekent het akkoord ,,een belangrijke doorbraak en een substantiële stap voorwaarts'' bij de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan. In Pakistan wonen naar schatting twee miljoen Afghanen, velen al meer dan tien jaar. Sinds afgelopen winter is een nieuwe stroom van vluchtelingen op gang gekomen als gevolg van de aanhoudende droogte en oplaaiend oorlogsgeweld tussen de Talibaan en de zogeheten `Noordelijke Alliantie'. Gesproken wordt over tussen de 150.000 en 200.000 nieuwe vluchtelingen.

Begin dit jaar besloot Pakistan de registratie van nieuwkomers stop te zetten, met als argument dat het economisch niet langer in staat was de zorg voor nog meer vluchtelingen op zich te nemen. Bovendien zouden de meeste vluchtelingen slechts om economische redenen wegtrekken uit Afghanistan.

De Pakistaanse opstelling betekende in de praktijk dat vluchtelingen die sinds januari de grens met Pakistan zijn overgekomen van officiële hulp verstoken bleven. Dat heeft geleid tot schrijnende toestanden in het vluchtelingenkamp Jalozai, even buiten de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. In die regio wonen de meeste vluchtelingen.

Nu besloten is tot een gezamenlijke screening van de vluchtelingen, kunnen zij rekenen op reguliere hulpverlening door VN-instellingen, zoals de voedselorganisatie WFP. Afghanen die bereid zijn terug te keren naar Afghanistan, krijgen een aanmoedigingspremie, zo is ook afgesproken.