Advocaten dagvaarden rijk en Enschede

De vereniging van letselschadeadvocaten ASP heeft de gemeente Enschede en het rijk gedagvaard in een civiele procedure. De advocaten willen dat de rechtbank in Den Haag bepaalt dat de overheid aansprakelijk is voor de vuurwerkramp in Enschede. Een dergelijk vonnis van de rechtbank zou de weg vrijmaken voor het indienen van schadeclaims.

Advocaten M. de Witte en J. Beer treden op namens drie slachtoffers van de vuurwerkramp. Na maanden van voorbereiding hebben ze een dagvaarding van 45 pagina's opgesteld. ,,De rode draad daarin is dat de overheid ernstig tekort is geschoten in haar zorgplicht voor de veiligheid van de burgers, zoals in de grondwet staat. De overheid heeft de belangen van de burgers verkwanseld'', zegt De Witte.

De dagvaarding is niet beperkt tot de situatie in Enschede. De advocaten schetsen een beeld van de explosie van de kruitfabriek in Muiden tot aan de ontploffing van S.E. Fireworks vorig jaar.

Ze willen daarmee aantonen dat de overheid wel wist dat het mis was met de opslag van ontplofbare stoffen maar er niets aan deed. ,,De overheid heeft niets geleerd van de rampen uit het verleden. Er zijn fouten gemaakt, tientallen jaren lang'', aldus de raadsman.

Voor het opstellen van de dagvaarding is gebruikgemaakt van het rapport van de commissie-Oosting, informatie die met behulp van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is verkregen en verklaringen van betrokkenen die tijdens een voorlopig getuigenverhoor in Den Haag zijn afgelegd.

Verantwoordelijke politici als minister Pronk (Milieu), maar ook ambtenaren die rechtstreeks betrokken waren bij het verlenen van vergunningen aan het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks moesten onder ede bij de rechter-commissaris getuigen. Uit de verhoren werd duidelijk dat de overheid op vele fronten heeft gefaald, aldus De Witte. Niet alleen was er bij S.E. Fireworks te veel en te zwaar vuurwerk opgeslagen, ook voldeden de vergunningen niet.

De procedure bij de rechtbank begint op 21 augustus. De Witte verwacht dat er begin volgend jaar een vonnis is. Als de rechtbank de letselschadeadvocaten in het gelijk stelt en bepaalt dat de overheid aansprakelijk is, kan vervolgens ieder slachtoffer een schadeclaim indienen, zegt De Witte.