Vrouwen stuiten op rabbijnen

Orthodoxe rabbijnen hebben zich gekeerd tegen het rekruteren van vrouwen in Israëlische gevechtseenheden. Zij dreigen vrome joden in het leger te adviseren niet in gevechtseenheden te dienen als vrouwen niet daaruit worden geweerd.

Het aantal vrouwen in gevechtseenheden groeit gestaag, tegelijk met het aantal klachten van (ultra-)orthodoxe militairen daartegen. Zij zeggen dat ze worden gedwongen om de joodse voorschriften te schenden die contacten verbieden tussen mannen en vrouwen die niet met elkaar zijn getrouwd of verwant zijn. Ze komen immers in gevechtseenheden voortdurend bij vreemde vrouwen in de buurt: tijdens oefeningen en in gemengde kampementen.

In verband met de religieuze gevoeligheden werd recentelijk al het dragen van nauwe T-shirts en topjes door vrouwelijke militairen verboden.

,,De aanwezigheid van vrouwen in gevechtseenheden brengt onduldbare problemen mee voor religieuze soldaten'', aldus Opperrabbijn Eliahu Bakshi-Doron. ,,Het leger zal rekening moeten houden met hun gevoelens als het er prijs op stelt dat zij in deze eenheden blijven dienen.''

Tijdens een tegenprotest bij het hoofdkwartier van het leger in Tel Aviv beschuldigde een groep vrouwen de rabbijnen ervan dat ze vrouwelijke militairen uit alle interessante en belangrijke posten in het leger willen verdrijven. Zij hadden leuzen bij zich als ,,Een held is iemand die zijn lusten kan bedwingen'' en ,,Wij willen niet alleen koffie schenken''.

Israël kent dienstplicht voor burgers, Israëlische Arabieren uitgezonderd, boven vanaf 18 jaar. Mannen dienen drie jaar, vrouwen twee. Ultra-orthodoxe joden die in religieuze instituten studeren, krijgen ontheffing van de dienstplicht, en de meeste ultra-orthodoxe joden maken daarvan ook gebruik. Maar er dienen wel veel orthodoxe joden in het leger.

Seculiere Israëliërs waarschuwden deze week tegen groeiende invloed van orthodoxen in het leger. ,,Ze willen principes doorvoeren als die in Iran'', zei Ran Cohen, parlementslid van de linkse Meretzpartij.