Verschil in visie Europese rente

De twee belangrijkste centrale banken in Europa, de Bank of England en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben gisteren uiteenlopende besluiten genomen over de rentestand. De Britse centrale bank verlaagde zijn belangrijkste rentetarief voor de geldmarkt met 0,25 procentpunt tot 5,0 procent. De ECB hield zoals verwacht zijn rentetarief onveranderd op 4,5 procent.

Met name de beslissing van de Bank of England kwam op de financiële markten als een verrassing, omdat de Britse economie er getuige de jongste cijfers minder slecht voor staat dan de economie van het euro-gebied waar de ECB het rentebeleid voor voert. Zo is het consumentenvertrouwen, gedreven door een sterke huizenmarkt, nog steeds hoog en stegen de detailhandelsverkopen over de drie maanden tot en met juni nog met 7,1 procent op jaarbasis. De economische groei wordt voor dit jaar geraamd op 2,3 procent.

De Bank of England verwees voor zijn beslissing, de vierde renteverlaging dit jaar vanaf een aanvankelijk niveau van 6 procent, naar de `zwakker dan verwachte' wereldeconomie. De ECB, die de rente onveranderd liet, kan onder druk komen om de rente na zijn zomerreces begin september alsnog te verlagen. De economische groei in het eurogebied wordt verondersteld dit jaar slechts tegen de 2 procent te bedragen. Volgens de jongste gegevens groeien de detailhandelsverkopen nauwelijks meer, en het consumentenvertrouwen daalt al zeven maanden achtereen.

Woensdag bleek dat de Franse werkloosheid weer licht oploopt. Volgens analisten wil de ECB echter wachten op het bewijs dat de inflatie in het eurogebied, die in mei piekte op 3,4 procent en in juni 3,0 procent bedroeg, inderdaad terugvalt in de richting van de 2 procent die de centrale bank wil tolereren in het eurogebied. De Britse inflatie is veel minder hoog, op 2,4 procent. De ECB verlaagde de rente dit jaar slechts eenmaal, in mei, van 4,75 procent naar de huidige 4,5 procent.

De koers van de euro reageerde gisteren aanvankelijk negatief op het besluit in Frankfurt waar de ECB resideert, en daalde onder 0,88 dollar per euro. Nadien veerde de euro echter weer op en noteerde vanmorgen 0,8812 dollar.

Het eerstvolgende belangrijke rentebesluit voor de wereldeconomie valt op 21 augustus. Dan vergadert de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Analisten houden rekening met een nieuwe rentedaling in de VS.