Regels groen beleggen aangescherpt

Het kabinet gaat de regels voor groen beleggen aanscherpen. Dat blijkt uit een notitie van minister Pronk (Milieu) en staatssecretaris Bos (Financien) aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden spreken hierin van ,,verdonkergroenen'' van de regeling. Zij kondigen aan dat na 1 januari 2002 alleen nog echt vernieuwende projecten in aanmerking zullen komen voor de extra aftrek waarin deze fiscale regeling voorziet. De regeling is in het algemeen bedoeld ter bescherming van bos en natuur en steunt allerlei projecten die hierop zijn gericht. ,,Door nieuwe technische ontwikkelingen voldoen projecten op enig moment niet meer aan de aanvullende criteria'', schrijven de bewindslieden. De projecten genereren juist door de nieuwe technieken na enige tijd ruim voldoende rendement of kunnen op termijn voldoende zelfstandig commercieel worden geëxploiteerd. Dan is extra steun aan beleggers in de vorm van fiscaal voordeel niet meer nodig, zo werd eerder al in de Tweede Kamer vastgesteld.

Beleggers die hun geld in groene projecten steken zijn niet gebonden aan het maximum van 100.000 gulden dat bij andersoortige binnenlandse projecten onder de vrijstelling valt. Ongeveer 125.000 mensen maken er gebruik van.

Een van de voorbeelden is de groenlabel-kas die volgens Pronk en Bos niet langer als vernieuwend geldt. De meeste tuinders hebben een dergelijke kas. De bewindslieden kondigen aan dat vanaf volgend jaar nog een beperkt aantal voorzieningen in de glastuinbouw onder de fiscale regeling zal vallen.

Tegelijk willen zij de mogelijkheden voor beleggen in het buitenland verruimen. In de huidige regeling geldt dat het mag gaan om projecten van maximaal tien miljoen gulden.

Toetsing van de groenprojecten gebeurt aan de hand van economische en milieuciteria. In de eerste plaats moet er een groot, direct natuur- of milieu, dan wel energie-effect zijn. Maar tevens moet de toepassing van de technologie of van de handelwijze nieuw zijn of een ,,lage marktpenetratie hebben''.

,,Dit wordt in de praktijk als een belemmering ervaren'', schrijven Pronk en Bos. Daarom zal het maximum voor deze buitenlandse projecten worden verdubbeld naar 20 miljoen gulden.