Rechtop

Bij de bushalte zit een oude dame op het bankje in de abri.

Een jonge jogger loopt een paar keer voorbij, daarna stopt hij. Met een hand leunt hij tegen de rechterkant van het huisje en drukt er herhaaldelijk met zijn hele gewicht tegenaan.

De oude dame staat op, loopt naar de linkerkant van het huisje, drukt er een paar keer tegenaan, neemt afstand, kijkt goedkeurend en zegt tegen de jogger: ,,Zo, die staat weer recht.''

    • Thérèse de Groot