Ramsj

Adolf Holl: De linkerhand van God. Vert. Carola Kloos. Paperback, Anthos 1998, van ƒ52,50 voor ƒ15,00. Steven Sterk Utrecht.

Gewaagde biografie van de Heilige Geest (HG). Hoewel de kerk eigenlijk nooit goed raad heeft geweten met de HG, is er in Zijn naam wel veel gebeurd. Holl zet een en ander thematisch op een rij. De HG speelt ook een belangrijke rol in Apocalyps toen! van Ton van Doorn, een `kleine geschiedenis van het jaar 1000' (van ƒ34,50 voor ƒ15,00 bij Steven Sterk in Utrecht en bij Scheltema in Amsterdam).

    • Ewoud Sanders