NS-dienstregeling

Naar aanleiding van de berichtgeving over de wijzigingen in de NS-dienstregeling (NRC Handelsblad, 31 juli) het volgende. Volgens de NS konden er in aanloop naar de nieuwe dienstregeling (rondje om de kerk) op korte termijn geen wijzigingen meer worden doorgevoerd in de nieuwe dienstregeling: hele discussies over de (on)haalbaarheid van het doorvoeren van wijzigingen. Nu wordt er op korte termijn het nodige gewijzigd en we horen niets meer over deze commotie over (on)haalbaarheid van wijzigingen.

    • A. Hoekstra