Instelling sluit centra wegens prostitutie

Crisisopvangcentrum `De Wending' van het Nederlandsch Leger des Heils en twee opvangwoningen van de instelling in Leeuwarden zijn tijdelijk ontruimd wegens prostitutie en drugshandel.

Door personeelsgebrek bij het Nederlandsch Leger (een andere instelling dan het bekendere Leger des Heils) konden de problemen niet adequaat worden aangepakt, stelt directeur C. Storm van De Wending. De achttien bewoners van het Leeuwarder opvangcentrum voor daklozen zijn tijdelijk elders ondergebracht.

Enkelen mogen dit weekeinde terugkeren, als het centrum weer opengaat. Volgens Storm werd er er in twee van de zeven opvangwoningen van het Leger en in De Wending ,,actieve prostitutie'' bedreven. Het ging hier volgens hem om meisjes van zestien en zeventien jaar, die voor prostitutie werden geworven in andere crisiscentra. Ex-cliënten van De Wending voorzagen bewoners van het opvangcentrum van drugs en vroegen hen deze aan de man te brengen. Storm verklaart dat de problemen door grote personele krapte niet konden worden aangepakt. Toen een buurtbewoner van het centrum en een personeelslid bedreigd werden was de maat vol, aldus Storm. ,,Er zat niks anders op dan de opvang tijdelijk te sluiten. Voor het eerst in 22 jaar.''

In De Wending werken 27 mensen; er kunnen maximaal 23 cliënten terecht. In de zeven opvangwoningen van het Leger is plaats voor 22 cliënten. Storm is in overleg met de subsidieverstrekker, de gemeente Leeuwarden, over een ruimer budget. Hij stelt dat er tussen de 400.000 en 600.000 gulden nodig is om ,,normale dienstverlening'' aan daklozen te geven.

Bij een normale bezetting zouden de problemen met drugshandel en prostitutie eerder zijn gesignaleerd, meent Storm. ,,Dat komt op kleine schaal meer voor. Met genoeg medewerkers kun je het sneller aanpakken.'' Een tijdelijke oplossing kan zijn om hulpverleners die individuele begeleiding geven, op te nemen in de groepsleiding.