Hoogstad

Jammer dat in de door de redactie bekorte versie van het interview van Max van Rooy met mij (CS5, 20-7) een aantal uitspraken in de verkeerde context is geplaatst. Pertinent onjuist is de bewering dat de constructie van een gebouw belangrijker zou zijn dan de uiterlijke verschijningsvorm.

Ruimtelijke constructie is de compositie van ruimtelijke verhoudingen in een gebouw, ook wel het ruimtelijk stelsel genoemd, en voor mij is dat het belangrijkste. De fysieke constructie is daarvoor dienend; de verschijningsvorm, het uiterlijk is het gevolg. In vrijwel al mijn ontwerpen is deze drieslag van ruimte, constructie en verschijningsvorm terug te vinden, en mijn streven is om het optimale eindresultaat te bereiken: een goed gebouw met een interessant ruimtelijk stelsel én een boeiende verschijningsvorm.

Bevestigd door de lovende reacties die ik krijg op het ontwerp van de `Jungerhanstoren' zou dit gebouw in mijn oeuvre een belangrijke plaats kunnen gaan innemen. Bij dit ontwerp zijn geen mode-ontwerpers betrokken, zoals gesuggereerd wordt in uw artikel. Zij komen pas in actie bij de hoogbouwsystemen die ik voor waterfrontsteden ontwikkel.

    • Jan Hoogstad Rotterdam