Financiële hulp IMF lonkt voor Argentinië

De kans dat Argentinië meer financiële hulp krijgt van de internationale gemeenschap is behoorlijk toegenomen. De Amerikaanse regering heeft gisteren aangegeven dat er een ,,goede kans'' is dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder toegezegd geld wat eerder zal overmaken aan Argentinië.

Het IMF heeft vorig jaar december 40 miljard dollar verstrekt aan Argentinië om het land te helpen de economie uit het slop te trekken. De afgelopen maanden is op de financiële markten de twijfel gegroeid of Argentinië in staat zal blijken aflossingen te blijven doen op de omvangrijke buitenlandse schuld van 128 miljard dollar. De centrum-linkse regering van president De la Rua kreeg afgelopen week parlementaire goedkeuring voor een strikt bezuinigingsplan, dat het vertrouwen van beleggers moet terugwinnen. De bezuinigingen op onder meer pensioenen en ambtenarensalarissen zorgen voor veel sociale onrust.

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren telefonisch De la Rua gefeliciteerd met zijn bezuinigsprogramma. ,,Over nieuw geld is niet gesproken'', zei een woordvoerster. De Amerikaanse ondersecretaris Taylor (Financiën) voor internationale zaken antwoordde gisteren op de vraag of Argentinië een voorschot zou krijgen: ,,Er is een goede kans dat er zoiets zal gebeuren.''

Op de beurs van Buenos Aires reageerden de beleggers opgewekt op deze toezegging. Een versnelde uitkering van de IMF-gelden vergroot de kans dat Argentinië aan zijn verplichtingen kan voldoen. Gisteren waren er opnieuw acties tegen de bezuinigingen, nu op het ministerie van Justitie en bij de centrale bank.